As the CARE project is progressing, the biologically inspired Stereo Vision Sensor Hardware and Software components were put to the acid test. The test phases 0 – 2 (module- and integration tests) of the CARE Test Plan have been performed successfully at AIT in Vienna from 16th to 17th June 2011.   These tests involved personnel of AIT and Sensocube as external tester. The collaboration between AIT and Sensocube as external tester was productive and prosperous.

CARE prototype in climate chamber

CARE prototype in climate chamber

The sensor had to prove its functionality in various conditions, in heat and cold in the climate chamber and under moist conditions in the bathroom. The tests ranged from power measurements, test recordings in different light intensities, to basic software tests.

Recordings of the field of view test

Recordings of the field of view test

In summary we can say that the SVS system meets all specifications that were defined during the project and the whole CARE project is headed in the right direction. The implemented tests and the results permit a release for test phase 3 – the recording of different fall scenarios with the help of a stuntman. This test starts at the 4th July 2011 in Bremen with the help of AIT, Sensocube and BME. BME will then start to train the artificial neuronal network for reliable and safe fall detection.

See the EURONEWS TV documentary on CARE, which was broadcasted in the first week of February 2013:

 

The video below shows the principle of fall detection with the neuromorphic vision sensors

Projekti toteutetaan Ambient Assisted Living – yhteisohjelman alla

CARE - Turvallinen koti ikäihmisille – hanke pyrkii toteuttamaan älykkään valvonta – ja hälytysjärjestelmän itsenäisesti kotona asuville iäkkäille ihmisille. Projekti tähtää eritysesti automaattiseen kriittisten tilanteiden (kuten kaatuminen) havaitsemiseen ja niistä hälyttämiseen. Tässä käytetään hyväksi optista sensoria ja reaaliaikaista prosessointia vaalien samalla kuitenkin yksityisyyden suojaa ja ottaen huomioon luotettavuuden, saatavuuden, turvallisuuden ja varmuuden holistiselta näkökannalta. Biologiasta vaikutteita saanut AIT:n neuromorfinen näkösensori yhdistetään Exrein Everon-järjestelmään (hälytys, turvallisuus, valvonta) jotta saavutetaan vanhuksen kotikäyttäytymisen saumaton analysointi ja seuranta. Tätä reaaliaikaista seurantaa voidaan hyödyntää tapahtumien havaitsemiseen (kaatuminen, liikkumattomuus) ja välittömään hälytyksen tekemiseen huolenpitäjille.

Ambient Assisted Living – yhteisohjelman yhteydessä CARE tarjoaa innovatiivisen teknologia – ja järjestelmäkonseptin reaaliaikaisia palveluja varten hoivakodeille ja palvelutaloille. Tämä hanke on käyttäjälähtöinen T&K – suorite, ja loppukäyttäjien edustajina on AAL:n mukaisesti suuria markkinatoimijoita, jotka huolehtivat suoraan ikääntyneiden ihmisten turvalllisuudesta ja itsenäisestä asumisesta.

T&K – kumppanit koostuvat tutkimuskeskuksista (AIT, BME EMT), PKT-yrityksistä (SensoCube, EXREI ), ja loppukäyttäjistä (Yrjö&Hanna, Senioren Wohnpark Weser GmbH). Kaksi palvelutaloa (Yrjö ja Hanna Suomessa ja Senioren Wohnpark Weser GmbH Saksassa ovat CARE-konseptin testaus-ja esittelypaikkoja.

Projekti käynnistyi 1. Heinäkuuta 2009 ja sen suunniteltu kesto on 30 kuukautta. 

Julkaise syötteitä